Nhà máy Tanifood

Nhà máy Tanifood

Không để Nhà máy Tanifood thiếu nguyên liệu chế biến

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng Nhà máy Tanifood. Thủ tướng mong rằng Tây Ninh là nơi cung ứng nguyên liệu tốt nhất, đầy đủ và bảo đảm chất lượng cho Nhà máy Tanifood, không để thiếu nguyên liệu đầu vào.

Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tích cực

Thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng nông thôn được cải thiện ở rất nhiều nơi. Thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, đặc biệt là tình hình xã hội ổn định, hệ thống chính trị được tăng cường.