Ngày Sách Việt Nam

Ngày Sách Việt Nam

Tây Ninh: Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam

Hôm 20.4, Thư viện tỉnh Tây Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm trưng bày sách, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần 3 năm 2016.