Miếu Bà – Bến Đình

Miếu Bà – Bến Đình

Trở lại vài di tích Bến Cầu

Trong và ngoài ngôi thờ tự này còn có cả gần chục ngôi miễu nhỏ. Nào tả ban, hữu ban; nào sơn thần thổ địa hoặc mười hai vị thần tài. Phía ngoài cũng có vài ngôi, thờ những vị như tổng quản binh hoặc binh gia chiến sĩ…

Vai trò của những ngôi miếu nhỏ

“Thiết chế văn hóa - tín ngưỡng của thôn xã truyền thống gồm đình - chùa - miễu - võ (hiểu là đình - chùa - miếu - vũ) được hình thành ở Nam bộ, về cơ bản được hình thành như một nhu cầu văn hóa của thôn làng khi quá trình khai hoang lập nghiệp phát triển đến một mức nào đó: đã lập làng thì phải có…

Di tích Lịch sử – Văn hóa Bến Đình

Khu di tích Bến Đình, tọa lạc ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh tại Quyết định số 72/QĐ-CT ngày 13 tháng 6 năm 1998 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Không gian văn hóa Bến Đình

Điểm thứ nhất này chính là di tích Miếu Bà - Bến Đình, hiện nằm cặp con đường từ bến phà đến thị trấn Bến Cầu và ở rất gần đầu cầu của cây cầu mới đang xây dựng. Điểm thứ hai chính là Gò Chùa Thầy Lưỡng, hiện thuộc địa bàn xóm Khuất, ấp B, Tiên Thuận.