Lúa Hè Thu

Lúa Hè Thu

Xã Phước Trạch: Hội thảo đầu bờ sử dụng phân bón cho lúa Hè thu

Mới đây, trên cánh đồng lúa thuộc ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch (huyện Gò Dầu), Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Tây Ninh cùng với doanh nghiệp tư nhân Hùng Diệp và Hội Nông dân xã Phước Trạch tổ chức buổi hội thảo đầu bờ về cách sử dụng phân bón cho cây lúa vụ Hè thu trong điều kiện thời tiết nắng hạn…