Lễ Cầu Bông

Lễ Cầu Bông

Đình Thạnh Đức

Nhân dịp Lễ Cầu Bông, ngày 16 tháng 8 âm lịch tức ngày 5.10.2017, chúng tôi lại có dịp về đình làng Thạnh Đức - ngôi đình mà vào năm 1972, nhà sưu khảo Huỳnh Minh cùng vài nhà thơ Tây Ninh hồi ấy đã đến viếng thăm và ghi chép lại.