Huyễn hoặc ngày em

Huyễn hoặc ngày em

Tản mạn nhân dự “Không gian thơ Trần Nhã My”

Cô giáo Trần Nhã My - gương mặt thơ nữ tài năng người Gò Dầu, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức ra mặt tập thơ in riêng thứ 3 có tựa đề “Huyễn hoặc ngày em” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2017) tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện (gọi tắt Trung tâm Văn hóa) vào…