HTX rau an toàn Long Mỹ

HTX rau an toàn Long Mỹ

Hợp tác xã hồ hởi đón nhận chính sách hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực

“Chính sách này của HĐND tỉnh, UBND tỉnh rất thiết thực, rất cần thiết đối với các HTX hiện nay. HTX chúng tôi đã cử 2 người tham gia lớp đào tạo giám đốc HTX. Đó là những người đã gắn bó lâu năm với HTX” - ông Hoàng Sỹ Hoan - Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đồng Tâm (thành phố Tây Ninh)…

Phê duyệt Dự án nghề trồng rau thủy canh theo tiêu chuẩn VietGAP

UBND huyện Hòa Thành vừa ký quyết định phê duyệt dự án phát triển ngành nghề nông thôn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 đối với dự án “Nghề trồng rau thủy canh theo tiêu chuẩn VietGAP kết hợp sơ chế - bảo quản ở Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Long Mỹ”, xã Long Thành…