Hội Văn học Nghệ thuật

Hội Văn học Nghệ thuật

Đưa “Bức chân dung huyền thoại” đến Tây Ninh

Tối 20.11, tại Hội trường Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Nhà hát Trần Hữu Trang tổ chức biểu diễn phục vụ vở cải lương “Bức chân dung huyền thoại” tại tỉnh Tây Ninh.