Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh

Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh

“Thắp lửa” cho thanh niên khởi nghiệp

Tour “du lịch khởi nghiệp” đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ do Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh phối hợp với Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố tổ chức, nhằm khuyến khích tinh thần và thúc đẩy thanh niên trong quá trình khởi nghiệp.