họa sĩ

họa sĩ

Lão họa sĩ trong căn nhà thuê

Tôi biết tên họa sĩ Võ Đồng Minh từ lâu lắm, nhưng quả thật chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ không dám làm quen vì thấy tên tuổi ông lớn quá. Mỗi lần gặp ông ở Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh nhà, tôi đều thấy các họa sĩ tuổi em cháu cứ vây quanh ông, điều đó càng khiến một người “ngoại đạo” với hội họa…