hỗ trợ vốn nông dân

hỗ trợ vốn nông dân

Gò Dầu: Trao vốn hỗ trợ nông dân

Ngày 24.8, tại xã Thanh Phước (huyện Gò Dầu), Hội Nông dân tỉnh phối hợp địa phương tổ chức lễ giải ngân trao vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương cho nông dân.

Hiệu quả từ các mô hình, dự án hỗ trợ hộ nghèo

Những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các cấp Mặt trận trong tỉnh đã quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất lẫn tinh thần nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.