Hồ Mây Núi

Hồ Mây Núi

Núi Heo, vùng cẩm tú giang sơn

Cứ như một sự vô tình sắp đặt giữa con người và núi. Nên sự khai thác có chừng mực ở phía Tây núi đã tạo nên những hồ Chằm đúng nghĩa. Cộng với những nỗ lực cần cù của con người mà góc núi này đã trở nên đầy ắp những vườn cây trái tốt tươi.