Hệ thống lọc nước tinh khiết

Hệ thống lọc nước tinh khiết

Hiệu quả của hệ thống lọc nước

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều khu vực có nguồn nước bị nhiễm phèn hoặc chất lượng nước không bảo đảm… gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa.