Gò Ruộng Quan

Gò Ruộng Quan

Từ gò Ruộng Quan đến Thiền Lâm cổ

Báo Tây Ninh đã có các bài viết về gò Duối - gò Ruộng Quan mà chắc chắn đó là một trong những đồn điền thời “cựu trào” - triều Nguyễn mở mang, khai phá. Điều ít người biết hơn là công cuộc này có một số nhà sư tham dự.

Gò Quan Cựu ngày nay

Từ các cứ liệu đã trình bày, có thể thấy rõ thôn Long Thành đã được thiết lập sớm hơn năm 1844, năm mà nhiều tài liệu đã chép. Và phần đất được khai khẩn sớm nhất của làng chính là Gò Ruộng Quan - Gò Duối hiện nay. Chung quanh gò còn mênh mông các cánh đồng lúa…