Gò Cổ Lâm

Gò Cổ Lâm

Cần phải bảo tồn các di tích khảo cổ học

Năm 2010-2011, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ (TP Hồ Chí Minh) thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Điều tra xác định và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các di tích khảo cổ học ở Tây Ninh”.

Ngang qua Thanh Điền

Con đường đá nhựa uốn lượn nhẹ nhàng dưới bóng rừng ấy được mang tên là Thanh Điền 1. Là một tuyến đi ngang, nếu ta coi tuyến tỉnh lộ 786 đi dọc chiều dài xã là tuyến dọc. Xưa nay, nói hay viết về Thanh Điền thì cứ phải kể ngay đến tuyến đi dọc ấy.