Giải phóng miền Nam

Giải phóng miền Nam

Văn phòng Trung ương Cục miền Nam: Những năm tháng không quên

“Có lần, anh em đưa đồng chí Võ Văn Kiệt đi công tác ở miền Tây, bất ngờ bị địch phục kích. Đồng chí Huỳnh Minh Mương giao anh em đưa thủ trưởng đi hướng khác, một mình ở lại đánh địch. Đoàn đi an toàn, nhưng Mương dũng cảm hy sinh” - ông Tô Bửu Giám, nguyên Phó Thường trực Văn phòng Trung ương Cục…

Về Căn cứ Suối Môn

Nhân kỷ niệm 37 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Đảng ủy, chính quyền xã Phan đã tổ chức chuyến về nguồn, họp mặt tại Suối Môn - căn cứ kháng chiến của xã trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.