Đường giao thông nông thôn

Đường giao thông nông thôn

Công bố xã Mỏ Công đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 19.9, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Mỏ Công, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Tân Biên phối hợp Đảng ủy, UBND xã Mỏ Công tổ chức Lễ công bố xã Mỏ Công đạt chuẩn nông thôn mới và xã văn hóa nông thôn mới năm 2017.

Hòa Hội: Nông dân cùng hiến đất làm đường

Hưởng ứng cuộc vận động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), cùng với Đảng bộ và chính quyền, Hội Nông dân xã Hòa Hội tích cực vận động hội viên tham gia hiến đất để làm đường giao thông nông thôn.