đào tạo nghề

đào tạo nghề

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế để tăng năng suất lao động

“Nếu chúng ta cải thiện môi trường kinh doanh, đào tạo nhân lực tốt hơn thì việc đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước mới tăng, phát triển nhiều nhà máy, xí nghiệp. Việc chuyển đổi từ lao động nông nghiệp sang công nghiệp sẽ làm tăng năng suất lao động” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu.

Nhân lực ngành Nông nghiệp: Còn nhiều điều phải quan tâm

Theo kết quả khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tổng số công chức, viên chức trong bộ máy Nhà nước phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh là 843 người. Trong số này, trình độ chuyên môn về nông nghiệp bao gồm trồng trọt,…

Tân Châu: Tổ chức lớp dạy nghề nuôi ong

Được sự tài trợ của Công ty TNHH MTV mật ong Bảo An Tây Ninh, sáng 13.3, Hội Nông dân huyện Tân Châu phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Ong miền Nam tổ chức khai giảng lớp dạy nghề nuôi ong. Đến dự có ông Nguyễn Đình Xuân - Bí thư Huyện ủy Tân Châu.