Đánh bắt thủy sản

Đánh bắt thủy sản

Sông Vàm Cỏ Đông: Cá đã quay trở lại

Bà Nguyễn Thị Thanh, tiểu thương bán cá tại chân cầu Bến Sỏi chia sẻ: “Lúc này cũng có cá rồi, nếu nguồn nước không bị ô nhiễm thì làm cá đỡ lắm. Hiện nay, cũng có nhiều loại cá hơn so với trước đây, cá trắng vẫn là chủ yếu nhưng có thêm cá linh, cá lăng, cá chạch, cá chốt, cá kèo…”.