Công nghệ cao

Công nghệ cao

Bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tích cực

Thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng nông thôn được cải thiện ở rất nhiều nơi. Thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, đặc biệt là tình hình xã hội ổn định, hệ thống chính trị được tăng cường.

Định hướng phát triển điện lực: Bảo đảm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội

Vừa qua, tại cuộc họp thường kỳ, UBND tỉnh đã có xét đến việc đầu tư phát triển các dự án nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) đồng bộ với quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhằm nâng cao khả năng cung ứng nguồn điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh nói riêng và…