Co.opmart Gò Dầu

Co.opmart Gò Dầu

Bảo đảm nguồn hàng phục vụ Tết, giá cả ổn định

Trong hai ngày 24-25.1, ông Lê Văn Tường - Phó Giám đốc Sở Công thương làm trưởng đoàn đi khảo sát thực tế về tình hình chuẩn bị phục vụ tết, nắm bắt thông tin nhu cầu tiêu dùng của người dân và việc dự trữ hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường.