Chuối già Nam Mỹ

Chuối già Nam Mỹ

Cây chuối già Nam Mỹ vẫn được duy trì

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 400 ha chuối già Nam Mỹ, với năng suất bình quân đạt 40 tấn/ha, tập trung nhiều tại các huyện Tân Biên (167,5 ha), Tân Châu (117,2 ha), Trảng Bàng (95 ha), Dương Minh Châu (20,5 ha).

“Giải cứu” cho nông dân trồng chuối

Nhằm hỗ trợ nông dân trồng chuối già Nam Mỹ tại 2 huyện Tân Châu và Tân Biên hiện không có đầu ra, những ngày qua, Chuỗi Cửa hàng Thực phẩm An Toàn Nam Trạng (thành phố Tây Ninh) đã đứng ra thu mua chuối già Nam Mỹ của nông dân để mang đi bán ở các khu công nghiệp, khu vực dân cư trong tỉnh.