Châu Thành

Châu Thành

Trở lại An Bình

An Bình là xã mới thành lập ngày 12.1.2004, mà phần chủ yếu là 2 ấp Thanh An, Thanh Bình. Hai cái tên này vẫn được giữ nguyên. Xã có thêm 2 ấp mới là An Điền và An Hòa. Diện tích tự nhiên toàn xã nay là 2.221 ha.

Thêm nhiều hộ dân tiếp cận được nước sạch

Nhằm giúp người dân tiếp cận được nguồn nước sạch và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, ngày 8.12.2017, HÐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 38/2017/NQ-HÐND về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.