Cáp treo lên đỉnh Núi Bà Đen

Cáp treo lên đỉnh Núi Bà Đen

Du Xuân lên “Nóc nhà Đông Nam Bộ”

Với việc khánh thành hệ thống cáp treo lên “Nóc nhà Đông Nam Bộ”, ngay từ ngày mùng Một Tết, Khu du lịch Núi Bà Đen đã thu hút rất đông người dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, lên đỉnh Núi.