Cánh đồng lớn

Cánh đồng lớn

Nông nghiệp công nghệ cao trên đà phát triển

Đến nay, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển khá; năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi không ngừng gia tăng. Cơ cấu nông nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng trồng trọt và chăn nuôi. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã mang lại hiệu quả kinh tế…

Diện tích cánh đồng lớn còn thấp

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tây Ninh, năm 2017, Chi cục đã chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị mở rộng diện tích cánh đồng lớn trên cây mía, cây ăn trái và cây trồng khác, mỗi huyện đạt ít nhất 10 mô hình.

Xây dựng cánh đồng lớn mía: Cần có chính sách phù hợp

Hiện nay, mía trồng tại Tây Ninh đa số có diện tích sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chủ yếu còn sản xuất thủ công, đan xen với các loại cây trồng khác nên khó khăn trong áp dụng cơ giới hóa. Do đó, việc xây dựng cánh đồng lớn trên cây mía để làm tiền đề phát triển ngành mía đường bền vững là rất cần…

Gò Dầu, Trảng Bàng: Kinh tế tiếp tục phát triển

Trong 9 tháng đầu năm 2017, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Gò Dầu ổn định, nông dân có lãi. Các mô hình sản xuất triển khai có hiệu quả. Huyện đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống, không để xảy ra dịch bệnh trên cây trồng, trên đàn gia súc, gia cầm.