Bến Trường Đổi

Bến Trường Đổi

Trận đánh Bến Trường Đổi 150 năm trước

Trong trận đánh bến Trường Đổi ngày 7.6.1866. Nghĩa quân đã chọn lúc chiều tối để dẫn quân khiêu khích địch ở “cách thành chỉ 2 dặm về phía tây bắc ven rừng” - chính là vị trí bến Trường Đổi ở cuối đường Phan Châu Trinh (TP. Tây Ninh) hiện nay.