Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường

Năm 2019, Tây Ninh sẽ tăng tốc để phát triển

Khép lại năm 2018 trong điều kiện nhiều khó khăn và thách thức, song, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự năng động sáng tạo của các thành phần kinh tế, đặc biệt là các chương trình đột phá đã và đang tạo ra sự chuyển biến đồng bộ tạo nên một bức tranh…

Giúp xóm làng thêm xanh, sạch

Không những dọn rác, bà Riêng còn tận dụng những khoảng đất trống dọc theo hai bên đường để trồng như hành, quế, rau thơm, cải... Theo bà: “Trồng rau giúp mọi người vừa có rau ăn, vừa hạn chế cỏ dại mọc lại”.