Bảo tàng Tây Ninh

Bảo tàng Tây Ninh

Vai trò của những ngôi miếu nhỏ

“Thiết chế văn hóa - tín ngưỡng của thôn xã truyền thống gồm đình - chùa - miễu - võ (hiểu là đình - chùa - miếu - vũ) được hình thành ở Nam bộ, về cơ bản được hình thành như một nhu cầu văn hóa của thôn làng khi quá trình khai hoang lập nghiệp phát triển đến một mức nào đó: đã lập làng thì phải có…

Đảm bảo tương lai cho bảo tàng

Đó là thông điệp mà người viết bài này ấn tượng nhất tại hội nghị, hội thảo, tập huấn (gọi tắt là hội nghị) toàn quốc ngành di sản văn hóa năm 2016 diễn ra từ ngày 22 đến 24.9 tại thủ đô Hà Nội.