An toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm

Bộ Công Thương: Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Sáng 12.7, tại Khách sạn Victoria, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại phối hợp với Sở Công thương Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho công chức quản lý nhà nước và người kinh doanh thực phẩm ngành Công thương.