An toàn dịch bệnh

An toàn dịch bệnh

Xây dựng thí điểm vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với gà hướng tới xuất khẩu

Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh (ATDB) đối với bệnh cúm gia cầm và Newcastle trên gà tại Tây Ninh, đáp ứng các yêu cầu về ATDB, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm, cung cấp sản phẩm an toàn phục vụ tiêu dùng trong nước và tạo điều kiện…