40 năm hình thành và phát triển Đài PTTH Tây Ninh

40 năm hình thành và phát triển Đài PTTH Tây Ninh

40 năm nhạc hiệu “chiến thắng bùng binh”

Ca khúc “Chiến thắng Bùng Binh” được nhà văn, nhà báo Vân An sáng tác từ năm 1950. Tuy nhiên, bài hát này gắn liền với sự ra đời của Đài Phát thanh Tây Ninh (nay là Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh) khi được chọn làm “nhạc hiệu” cho buổi phát sóng đầu tiên của Đài vào ngày 1.11.1977. Đến nay,…

Phát thanh – Ngày ấy, bây giờ!

Đúng 8 giờ sáng ngày 1.11.1977, lời xướng “Đây là Đài Phát thanh Tây Ninh - Tiếng nói của quê hương trung dũng, kiên cường, phát thanh từ Thị xã Tây Ninh” vang lên, báo cáo với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh sự ra đời của “tờ báo nói” đầu tiên của tỉnh.

40 năm, những cánh sóng vươn xa

Sau 40 năm xây dựng và trưởng thành (1977-2017), Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh đã và đang có những bước phát triển khá toàn diện, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển của vùng đất biên giới.