Trung tâm Phát hành Phim Và Chiếu Bóng Tây Ninh tổ chức 34 buổi tuyên truyền Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Hưởng ứng “Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” năm 2016 với chủ đề “Loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con” Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Tây Ninh tổ chức cho các Đội chiếu bóng lưu động phục vụ chiếu phim kết hợp tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn các huyện: Tân Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Tân Biên và Bến Cầu.

Ảnh: Khẩu hiệu tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS được treo theo xe đội chiếu bóng lưu động

Ảnh: Khẩu hiệu tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS được treo theo xe đội chiếu bóng lưu động.

Trong tháng cao điểm, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng tạo khí thế sôi nổi, gây sự thu hút người dân như: băng rôn khẩu hiệu với nội dung tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS được trang trí tại các điểm chiếu và được treo theo xe chiếu bóng lưu động. Bên cạnh đó, còn phát các tờ rơi, hình ảnh có nội dung phòng tránh lây nhiễm HIV đến tận tay người dân. Trước mỗi buổi chiếu còn phát loa tuyên truyền tài liệu dưới dạng hỏi đáp và trong chương trình chiếu phim phục vụ còn lồng ghép vào nội dung tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS bằng các đĩa phim tuyên truyền, hiển thị các khẩu hiệu tuyên truyền phát lên màn hình.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh

Bạn có thể quan tâm