Trung tâm Hành chính công Tây Ninh: Đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân

Trung tâm Hành chính công Tây Ninh đi vào hoạt động chính thức từ ngày 15.3.2018. Với chức năng là đầu mối, trung tâm thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành theo Quy chế do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Bàn hướng dẫn ghi theo biểu mẫu TTHC

Bàn hướng dẫn ghi theo biểu mẫu TTHC

Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, trung tâm tiếp nhận giải quyết 3.896 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 269 hồ sơ, đạt tỷ lệ 6,9 %. Sở Giao thông Vận tải là đơn vị tiếp nhận nhiều nhất với 2.015 hồ sơ, đạt tỷ lệ 51,71%.

Tổng số hồ sơ trả kết quả cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp là 2.554 hồ sơ, trong đó trả kết quả trước hẹn 1.071 hồ sơ, đạt tỷ lệ 42%, trả kết quả đúng hẹn 1.471 hồ sơ, đạt tỷ lệ 57,53 % và trả kết quả trễ hẹn 12 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,47%.

Với số lượng tiếp nhận như trên, trung bình mỗi ngày Tây Ninh tiếp nhận khoảng 200 lượt thủ tục hành chính từ các tổ chức, cá nhân đến giải quyết, chủ yếu tập trung lĩnh vực Giao thông vận tải, chiếm hơn 50% thủ tục hành chính được tiếp nhận.

Việc tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định, hồ sơ nhanh chóng đến tay người dân và doanh nghiệp. Qua khảo sát ý kiến trực tiếp một số cá nhân, tổ chức đến Trung tâm làm thủ tục, các ý kiến rất đồng tình với mô hình này, hài lòng với thái độ phục vụ của đội ngũ công chức Trung tâm và nhân viên Bưu điện.

Trong thời gian tới, theo Đề án đã được duyệt, Trung tâm sẽ tiến hành tiếp nhận các thủ tục hành chính của các sở, ngành còn lại như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh… và một số cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm