Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh: Thực hiện tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động

Năm 2016, Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh đã có nhiều cố gắng trong thực hiện công tác chuyên môn, luôn là một tập thể đoàn kết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác tư vấn, và hướng dẫn các chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh: Thực hiện tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động

Quang cảnh hội nghị cán bộ, viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh

Trong năm, công tác bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động cũng được trung tâm hết sức quan tâm, đã tiếp nhận và giải quyết trên 13.600 hồ sơ cho người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp với số tiền trên 115,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh còn tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 15.700 lượt lao động; cung ứng 2.079 lao động lao động trong nước, 21 lao động ngoài nước.

Công tác đào tạo nghề năm 2016 có nhiều đổi mới, thu hút đông đảo người lao động theo học các nghề như lái xe (hơn 2.000 học viên), dạy tiếng Hàn (100 học viên)…

Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh đã tiến hành hội nghị cán bộ viên chức năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo tổng kết thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2016; báo cáo kết quả thu chi tài chính năm 2016 và dự toán thu chi của Trung tâm năm 2017; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Các ý kiến đóng góp của công chức, viên chức và người lao động tại hội nghị tập trung xây dựng các quy định, quy chế của Trung tâm, bổ sung điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp hơn với thực tiễn.

Kết quả, tại hội nghị, 100% cán bộ, nhân viên Trung tâm thống nhất với những điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện bộ quy chế dân chủ của Trung tâm cũng như quy chế chi tiêu nội bộ, nhằm chăm lo chế độ chính sách cho người lao động trong đơn vị tốt hơn.

Theo Phương Nga (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm