Triển khai phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 2769/KH-UBND về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Theo đó, các doanh nghiệp thi đua đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, cũng như từng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; thi đua cải tiến khoa học, kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với yêu cầu của cuộc 4.0 hiện nay.

Khách hàng đến mua sắm tại Co.opmart Tây Ninh

Khách hàng đến mua sắm tại Co.opmart Tây Ninh – Ảnh minh họa

Nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo an toàn lao động, tạo việc làm, cho người lao động, góp phần thực hiện an sinh xã hội, góp sức vì cộng đồng…

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt “3 đồng hành và 5 hỗ trợ”, triển khai có hiệu quả Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 30.6.2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16.5.2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Mục tiêu của phong trào thi đua là phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có ít nhất 4.500 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp quy mô lớn, nguồn lực mạnh, khu vực tư nhân đóng góp khoảng 62% GRDP, khoảng 57% tổng vốn đầu tư xã hội của toàn tỉnh.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm