Trảng Bàng: Xuống giống vụ Đông Xuân đạt trên 98%

Tính đến ngày 6.2.2017 nông dân huyện Trảng Bàng đã xuống giống được 18.086 ha, đạt 98,72% so với kế hoạch.

2016-2017, huyện gieo trồng 18.320 ha cây trồng các loại. Tính đến ngày 6.2.2017 nông dân trong huyện đã được 18.086 ha, đạt 98,72% so với kế hoạch, đạt 99,65% so cùng kỳ.

Nông dân xã Lộc Hưng làm đất để xuống giống hoa màu vụ Đông Xuân

Nông dân xã Lộc Hưng làm đất để xuống giống hoa màu vụ Đông Xuân

Trong đó, cây lương thực chiếm diện tích lớn nhất với 3.445 ha, đạt 108%; cây thực phẩm 1.234 ha, đạt 88%; cây có bột sản xuất được 1.311 ha, đạt 86% và cây công nghiệp ngắn ngày xuống giống được 486 ha, đạt hơn 70%.

Riêng đối với cây lúa, lượng nước tưới ổn định và tuân thủ lịch thời vụ của huyện triển khai, đến thời điểm này nông dân trong huyện đã gieo cấy được 11.610 ha, đạt 100,96% chỉ tiêu đề ra.

Các địa phương xuống giống cây trồng vụ Đông Xuân nhiều nhất tính đến ngày 16.2 là xã Phước Chỉ với tổng diện tích 1.652 ha, Bình Thạnh 1.360 ha, Hưng Thuận 973 ha và Phước Lưu 960 ha.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm