Trảng Bàng: Tổng kết 10 năm thực hiện “tam nông”

Ngày 7.6, Huyện ủy Trảng Bàng tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng Trương Nhật Quang trao giấy khen cho các cá nhân

Bí thư Huyện ủy Trương Nhật Quang trao giấy khen cho các cá nhân

Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 26, ngành Nông nghiệp huyện Trảng Bàng đã có bước phát triển khá toàn diện; một số lĩnh vực có sự phát triển đột phá, giá trị sản xuất nông, lâm, năm 2017 đạt 3.618,6 tỷ đồng, tăng 7,09% so với năm 2008.

Trong trồng trọt, cơ cấu mùa vụ có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng tích cực. Sản xuất lúa chất lượng cao, theo mô hình liên kết được mở rộng, với diện tích đạt gần 1.274 ha (chiếm 3% diện tích canh tác).

Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất đạt 108 triệu đồng/ha/năm, tăng 70,36% so với năm 2008. Các loại giống lúa, bắp, đậu phộng có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất.

Nghề có bước chuyển biến mạnh mẽ, từ sang chăn nuôi trang trại. Đáng lưu ý, đàn bò sữa của huyện được duy trì và có bước phát triển phấn khởi. Hiện toàn huyện có 4.700 con bò sữa, tăng 237,8% so với năm 2008.

Nghề nuôi thủy sản chuyển biến khá mạnh, từ nuôi trồng quảng canh sang nuôi thâm canh, bán thâm canh. Tổng sản lượng thủy sản hiện nay đạt 4.741 tấn, tăng 216,46% so với năm 2008.

Nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện phát triển mạnh trong 10 năm qua

Nghề trên địa bàn huyện phát triển mạnh trong 10 năm qua – Ảnh minh họa

Việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia được nhân dân đồng thuận và tích cực hưởng ứng. Đến nay, huyện có 4/10 xã đạt 19/19 tiêu chí (TC), 2 xã đạt 15 TC, 2 xã đạt 12 TC, 1 xã đạt 11 TC và 1 xã đạt 10 TC.

Về chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm được triển khai đồng bộ. Đến cuối năm 2017, toàn huyện có 630 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,52%; hộ cận nghèo là 455 hộ, chiếm 1,1%. Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được đảm bảo.

Đến nay toàn huyện có 79/81 ấp, khu phố (chiếm 97,53% ) đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa; 90,93% gia đình đạt chuẩn văn hóa.

Nhân hội nghị, UBND huyện Trảng Bàng khen thưởng cho 9 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008-2018.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm