Trảng Bàng: Ra mắt Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Hòa

Ngày 13.12, xã An Hòa (huyện Trảng Bàng) tổ chức ra mắt Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Hòa, do ông Trần Văn Thậm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX.

Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HTX Dịch vụ Nông nghiệp An Hòa

Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

HTX Dịch vụ Nông nghiệp An Hòa có 54 thành viên, với hơn 100 ha đất trồng lúa; vốn điều lệ (dự kiến) 500 triệu đồng; ngành nghề sản xuất giống lúa xác nhận, lúa thương phẩm; dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp và dịch vụ đầu mối bao tiêu cho thành viên HTX; dịch vụ chăm sóc cây cảnh, thu gom xử lý rác thải nông thôn.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm