Trảng Bàng: Phấn đấu đến năm 2025 có 3.260 ha đất nông nghiệp tham gia cánh đồng lớn

Đó là kế hoạch thực hiện cánh đồng lớn (CĐL) giai đoạn 2016-2025 của UBND huyện Trảng Bàng.

Cánh đồng lúa ở xã Gia Bình (Trảng Bàng) tham gia cánh đồng lớn

Cánh đồng lúa ở () tham gia

Theo kế hoạch trên, đến năm 2020 huyện Trảng Bàng có 1.750 ha đất nông nghiệp tham gia CĐL, chiếm khoảng 6,26% diện tích đất nông nghiệp toàn huyện (1.750/ 27.937 ha). Giá trị bình quân 130 triệu đồng /ha/năm, cao hơn 1,2 lần so với sản xuất ngoài CĐL; giảm chi phí sản xuất khoảng 10% và tăng thu nhập từ 10-15% so với sản xuất truyền thống.

Trong đó, 20% sản phẩm trong CĐL được sản xuất theo tiêu chuẩn ; 50% CĐL có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động từ khá trở lên; 70% sản phẩm trong CĐL được doanh nghiệp đầu tư và bao tiêu sản phẩm, 30% còn lại do tổ chức đại diện nông dân và nông dân tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Đến năm 2025, Trảng Bàng có 3.260 ha đất nông nghiệp tham gia CĐL, chiếm khoảng 11,66% diện tích đất nông nghiệp toàn huyện (3.260/ 27.937 ha).

Giá trị bình quân 170 triệu đồng/ha/năm, cao hơn 1,3 lần so với sản xuất ngoài CĐL; giảm chi phí sản xuất khoảng 10%, thu nhập tăng từ 10-15% so với năm 2020. 50% sản phẩm trong CĐL sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap; 70% CĐL có tổ hợp tác/HTX hoạt động từ khá trở lên; 90% sản phẩm trong CĐL được doanh nghiệp đầu tư vào và bao tiêu sản phẩm, 10% còn lại do tổ chức đại diện nông dân và nông dân tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Mục tiêu chung của việc xây dựng và phát triển các CĐL là chuyển nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; triển khai thực hiện đồng bộ quy trình kỹ thuật từ khâu giống, làm đất, chăm sóc, quản lý đến khâu thu hoạch; tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của cây trồng trong CĐL.

Thực hiện tốt việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa trong nước và xuất khẩu; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, lao động và nguồn vốn; nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm