Trạm Khuyến nông Hoà Thành: Hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2015

Năm 2015, Trạm Khuyến nông huyện Hòa Thành được Trung tâm Khuyến nông tỉnh phân bổ 3 dự án từ nguồn đầu tư ngân sách tỉnh, gồm: Dự án trồng bắp nếp; Chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học và áp dụng ; Dự án nuôi cá thác lác trong ao bằng thức ăn công nghiệp.

Trạm đã thực hiện các dự án ở 10 điểm trình diễn mô hình, 3 lớp tập huấn trong mô hình, 2 lớp ngoài mô hình và 3 cuộc tổng kết. Quá trình nghiệm thu, nhìn chung các mô hình trình diễn đều đạt hiệu quả kinh tế cao. Trạm Khuyến nông Hòa Thành đang xem xét để tiến hành nhân rộng các mô hình trong thời gian tới.

Trong năm, Trạm cũng đã phối hợp với các hội, đoàn thể huyện tổ chức 6 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về trồng trọt, chăn nuôi cho nông dân. Công tác thu thập giá nông sản hằng ngày tại Trung tâm Thương mại chợ Long Hoa và báo cáo về Trung tâm Khuyến nông tỉnh được đảm bảo thực hiện tốt.

Định hướng nhiệm vụ năm 2016, Trạm Khuyến nông huyện sẽ tập trung xây dựng các mô hình chuyên canh có hiệu quả cao, sản phẩm an toàn, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Trạm Khuyến nông Hoà Thành: Hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2015

Nông dân Hoà Thành thả cá thác lác vào vèo lưới.

Mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015 của Trạm Khuyến nông Hòa Thành, ông Nguyễn Văn Nhân- Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã đề nghị Trạm Khuyến nông huyện cần triển khai những mô hình trình diễn có hiệu quả trong nhân dân; thuyết phục nông dân tham quan, học tập các mô hình trình diễn đạt hiệu quả cao; tăng cường công tác phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực công tác của đội ngũ cộng tác viên khuyến nông tại địa phương…

Theo Thùy Dương (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm