Tổ chức hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016”

Tuần lễ quốc gia Nước sạch – vệ sinh môi trường năm 2016 được phát động từ ngày 29.4 đến 15.5.

Nước sạch giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống - Ảnh minh họa

Nước sạch giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống – Ảnh minh họa

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có công văn chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016.

Tuần lễ quốc gia Nước sạch – vệ sinh môi trường năm 2016 ở tỉnh ta có chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu”, được phát động từ ngày 29.4 đến 15.5, có thể kéo dài đến ngày Môi trường thế giới 5.6.

Các hoạt động được tổ chức một cách trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Vận động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào Toàn dân xây dựng nông thôn mới. Tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về nước sạch và giữ gìn vệ sinh bằng các hình thức tọa đàm, biểu diễn văn nghệ, thi viết, vẽ, phát tờ rơi, khẩu hiệu, pa nô, áp phích…

Thông điệp Tuần lễ quốc gia nước sạch – vệ sinh môi trường năm 2016:

1- Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.

2- Bảo vệ công trình cấp nước là bảo vệ sức khỏe của chính bạn.

3- Bỏ rác đúng nơi quy định, hành động nhỏ, lợi ích lớn.

4- Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một việc tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.

5- Hãy chung tay bảo vệ nguồn nước và môi trường trước khi quá muộn.

6- Trồng cây là hành động thiết thực ứng phó với biến đổi khí hậu.

7- Tiết kiệm nước sạch hàng ngày là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người.

8- Nước sạch và vệ sinh môi trường tốt cho một thế giới khỏe mạnh.

9- Hãy sử dụng nước an toàn – tiết kiệm – hiệu quả.

Theo KN (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm