Tổ chức các hoạt động Văn hóa – Văn nghệ Xuân Mậu Tuất 2018

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Công văn số 298/UBND-KGVX về việc tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

Múa lân chào mừng Hội Xuân Núi Bà Đen 2017

Múa lân chào mừng Hội Xuân Núi Bà Đen 2017 – Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ với hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, tạo ra nhiều sân chơi phục vụ nhân dân đón xuân mới, gắn liền với các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

Các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ phải đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc; gắn tổ chức lễ hội với những hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian nhằm thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.

Quan tâm tổ chức các hoạt động phục vụ đồng bào vùng sâu, biên giới và các khu-cụm công nghiệp có đông công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ phải phù hợp với truyền thống dân tộc

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ phải phù hợp với truyền thống dân tộc – Ảnh minh họa

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm nhằm ngăn chặn những hoạt động có nội dung, hình ảnh phản cảm, tư tưởng lệch lạc, không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường tại các khu vực tổ chức lễ hội, không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, chèo kéo khách; lợi dụng để hoạt động đồng bóng, mê tín dị đoan trong các hoạt động lễ hội hằng năm có số lượng người tham gia đông, như lễ hội đón giao thừa, Hội Xuân núi Bà Đen, các lễ hội lớn của tôn giáo Cao Đài trong dịp Tết…

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương tổ chức chương trình văn hóa – văn nghệ phục vụ nhân dân đón giao thừa. Chương trình phải đảm bảo chất lượng nội dung, nghệ thuật thu hút các tầng lớp nhân dân vui Xuân đón Tết. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân mừng Đảng – mừng Xuân.

Thi đấu cờ người tại Hội Xuân Núi Bà Đen 2017

Thi đấu cờ người tại Hội Xuân Núi Bà Đen 2017 – Ảnh minh họa

Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kịch bản chương trình lễ khai mạc Hội Xuân và các hoạt động phục vụ du khách đảm bảo các quy định. Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, văn hóa trong khu du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lưu ý các hành vi mê tín dị đoan.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo và bố trí kinh phí cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức nhiều chương trình văn hóa – văn nghệ ở nhiều điểm phục vụ nhân dân đón giao thừa.

UBND thành phố Tây Ninh chủ trì, phối hợp Sở VHTT-DL, Đài PTTH tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật và truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân đón giao thừa.

UBND thành phố Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm về kinh doanh dịch vụ, an ninh trật tự tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen thuộc địa bàn quản lý.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm