Tin Văn Hóa

Tin Văn Hóa

Cần phải bảo tồn các di tích khảo cổ học

Năm 2010-2011, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ (TP Hồ Chí Minh) thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Điều tra xác định và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các di tích khảo cổ học ở Tây Ninh”.

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Căn cứ Láng – Chà Là

“Trước đây, trong khu rừng có giao thông hào, hầm chống bom, đạn, nơi hội họp. Có lần, giặc Mỹ tấn công vào tận nơi đây, nhưng không thắng nổi” - ông Nguyễn Văn Phòng, người trực tiếp tham gia lãnh đạo các lực lượng bảo vệ Căn cứ Láng trong những năm kháng chiến chống Mỹ nhớ lại.

Vai trò của những ngôi miếu nhỏ

“Thiết chế văn hóa - tín ngưỡng của thôn xã truyền thống gồm đình - chùa - miễu - võ (hiểu là đình - chùa - miếu - vũ) được hình thành ở Nam bộ, về cơ bản được hình thành như một nhu cầu văn hóa của thôn làng khi quá trình khai hoang lập nghiệp phát triển đến một mức nào đó: đã lập làng thì phải có…

Đi qua mùa Lễ Kỳ Yên

Đi qua Lễ hội Kỳ Yên của mấy ngôi đình đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa vào đúng dịp có kỳ nghỉ dài ngày, vậy nên làng phố đỏ cờ bay, đình tạ rợp cờ thần. Các hội đình vẫn tưng bừng là nhờ có sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, lẫn những tấm lòng thành tâm tín ngưỡng của người…

Nắng Tây Ninh

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 này là những ngày nắng nhất trong năm ở tỉnh Tây Ninh - miền đất trước năm 1975 thường đi kèm với mặc định của người Nam bộ “Tây Ninh nắng cháy da người”.

Nhớ thuở ở Rừng Nhum

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo biên giới Bến Cầu. Thuở nhỏ, ngoài giờ đến trường học, tôi còn phải ra đồng chăn bò, chăn trâu phụ gia đình.