Tin Địa Phương

Tin Địa Phương

Nâng tầm vóc của rừng

Việc sáp nhập khu rừng văn hóa - lịch sử (VHLS) Chàng Riệc vào Vườn Quốc gia (VQG) Lò Gò - Xa Mát sẽ nâng tầm quan trọng của VQG Lò Gò - Xa Mát đối với quốc gia và quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh dự lễ hội đua ghe tại Campuchia

Đua Ghe Ngo là một hoạt động thể thao - văn hóa truyền thống của người dân Khmer - thường được tổ chức vào tháng 10 hằng năm. Ghe Ngo có chiều dài khoảng từ 10-15m, được chế tạo mô phỏng theo thân hình của rắn thần Nagar, theo truyền thuyết đã từng đưa Đức Phật Thích Ca qua sông.