Tin Địa Phương

Tin Địa Phương

Hạt gạo Thiện Tâm

Ngoài việc chia sẻ gạo, nhu yếu phẩm cho các gia đình khó khăn, nhóm từ thiện Thiện Tâm còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây cầu dân sinh ở những địa phương đang có nhu cầu.

Nhịp cầu tuổi trẻ

Mỗi cây cầu bê tông mới được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng là niềm vui của những người làm công tác từ thiện, và là niềm vui chung của cả người dân, chính quyền, tuổi trẻ xã nhà.