Tin Địa Phương

Tin Địa Phương

Người dân hiến đất làm kênh tiêu

Mấy chục năm qua, cứ đến mùa mưa, hơn 50 ha ruộng thuộc cánh đồng Bàu Mây (ấp Thuận Phước, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu) lại ngập trong nước. Nhưng mùa mưa năm nay, tình trạng này đã được khắc phục nhờ con kênh tiêu vừa hoàn thành.