Tin tức

Tin tức

Thông tin kinh tế trong tỉnh (13-2-2019)

Đến giữa tháng 1.2019, diện tích cây mì trồng mới vụ Đông Xuân ước đạt 17.086 ha - tăng 6,16% (tương đương tăng 991 ha) so với cùng kỳ, trong đó tăng nhiều ở huyện Tân Biên (509,5 ha), Tân Châu (627,2 ha), Châu Thành (105,6 ha)...

Xuân về Phước Mỹ

Hầu hết người dân ở đây sống bằng nghề nông. Một bộ phận dân cư cất nhà trên những bờ kênh, số hộ khác thì sống rải rác giữa đồng ruộng. Ấp được chia làm 3 tổ dân cư tự quản theo ba khu vực, dọc hai bên bờ của các con kênh A8.1; A8.2 và A8.3.