Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới

Ngày 7.10, Liên minh tỉnh Tây Ninh tổ chức hội thi Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới.

Qua các cuộc thi tìm hiểu mô hình HTX kiểu mới tại xã/phường/thị trấn và cấp huyện/thành phố, Ban tổ chức đã chọn ra 18 đơn vị là các HTX và quỹ tín dụng xuất sắc để tham gia hội thi cấp tỉnh.

18 đơn vị được chia làm 4 đội tham gia tranh tài, tìm hiểu các nôi dung cơ bản thể hiện tinh thần Luật HTX năm 2012; tập trung nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX, lợi ích mà HTX mang lại; giới thiệu các mô hình HTX kiểu mới và mô hình HTX điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh hiệu quả; những kinh nghiệm tốt, sáng kiến hay trong tổ chức và hoạt động của HTX.

Tác phẩm đạt giải nhất HTX kiểu mới tiến tới làm giàu cho nhà nông của đội liên quân 2

Tác phẩm đạt giải nhất “HTX kiểu mới tiến tới làm giàu cho nhà nông” của đội liên quân 2

Hình thức dự thi là biểu diễn thể loại tiểu phẩm – kịch, thời lượng của mỗi tác phẩm diễn ra trong vòng 30 phút.

Hội thi đã tuyên truyền sâu rộng về những nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; khẳng định vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế quốc dân; qua đó giới thiệu và nhân rộng các mô hình HTX điển hình tiên tiến, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và những kinh nghiệm tốt, sáng kiến hay trong tổ chức, hoạt động của các HTX trong xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về HTX kiểu mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XI; Kết luận số 56 ngày 21.2.2013 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19 ngày 24.7.2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX năm 2012.

Sau một buổi tranh tài, kết quả tác phẩm “HTX kiểu mới tiến tới làm giàu cho nhà nông” của đội thi liên quân số 2 (gồm các Quỹ TDND huyện Tân Biên, Thị trấn Châu Thành, Tân Hưng và Công ty cao su Tân Biên) đạt giải nhất và được Ban tổ chức chọn đi dự cuộc thi khu vực phía Nam được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Theo Hoa Lư (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm