Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, phát triển các xã biên giới

Hạ tầng kinh tế nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông thủy lợi được ưu tiên đầu tư đã tạo điều kiện đưa sản xuất phát triển và cải thiện đời sống dân cư. Lợi thế được đầu tư khai thác thông qua hệ thống chợ , chợ cửa khẩu góp phần làm kinh tế khởi sắc hơn.

Hạ tầng kinh tế nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông thủy lợi được ưu tiên đầu tư đã tạo điều kiện đưa sản xuất phát triển và cải thiện đời sống dân cư.

Cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng triển khai các chính sách của Trung ương, đồng thời ban hành một số chính sách đặc thù của địa phương nhằm ổn định đời sống dân cư, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân yên tâm mua bán, trao đổi hàng hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Với đặc điểm địa lý, tự nhiên, vùng biên giới Tây Ninh có vị trí quốc phòng an ninh vô cùng quan trọng. Với các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu phụ, 2 khu kinh tế cửa khẩu và tuyến đường Xuyên Á đi qua tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế biên giới địa phương phát triển.

Kinh tế – xã hội biên giới tỉnh Tây Ninh thời gian qua đã đạt được những thành tựu quan trọng: Sản xuất nông nghiệp dần hình thành sản xuất hàng hóa, các vùng chuyên canh (mía, mì, cao su, lúa) được hình thành phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến tại địa phương, cung cấp lương thực, thực phẩm tiêu dùng và nguyên liệu cho xuất khẩu.

Công nghiệp chế biến nông sản, sản xuất hàng tiêu dùng tuy phát triển chưa nhiều, tập trung quy mô nhỏ nhưng đã góp phần phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống của cư dân biên giới. Hạ tầng kinh tế nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông thủy lợi được ưu tiên đầu tư đã tạo điều kiện đưa sản xuất phát triển và cải thiện đời sống dân cư. Lợi thế biên giới được đầu tư khai thác thông qua hệ thống chợ biên giới, chợ cửa khẩu góp phần làm kinh tế biên giới khởi sắc hơn. Hạ tầng kinh tế nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông thủy lợi được ưu tiên đầu tư đã tạo điều kiện đưa sản xuất phát triển và cải thiện đời sống dân cư.

Nhiều chương trình đầu tư biên giới được triển khai thực hiện. Chương trình phát triển kinh tế – xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 160, Chương trình 135, Chương trình 134 và nhiều chính sách đối với vùng biên giới đã góp phần đưa kinh tế – xã hội vùng biên giới phát triển toàn diện hơn. Đời sống cư dân biên giới đã được cải thiện đáng kể. Đến nay không còn hộ đói, hộ nghèo giảm mạnh. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, có điện lưới quốc gia. 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; sóng phát thanh truyền hình trên địa bàn 20 xã biên giới được phủ khắp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới được giữ vững, ổn định.

Thời gian qua, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực văn hóa xã hội nhằm đạt mục tiêu nâng cao chất lượng dân số; giảm nghèo; cải thiện môi trường nông thôn; nâng cao chất lượng giáo dục, dạy nghề; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm; phòng, chống tội phạm, ma túy. Các chương trình đã mang lại những kết quả thiết thực. Đến hết năm 2015, biên giới có 3 xã (15%) đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh tại khu vực biên giới. Tổ chức xây dựng các quy hoạch, đề án bố trí dân cư tuyến biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ, đầu tư xây dựng nông thôn mới, các khu kinh tế cửa khẩu. Tỉnh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại ở các khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Chính sách hỗ trợ đầu tư, hợp tác sản xuất nông sản với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia sau đó vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh đã giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, tạo thêm công ăn việc làm tại địa phương trên tuyến biên giới.

Trên địa bàn biên giới đã có một số cụm công nghiệp được quy hoạch, đầu tư. Đến nay đã có 3 cụm công nghiệp đang hoạt động. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt khoảng 99,52%. Đến hết năm 2015, vùng biên giới Tây Ninh có 14 dự án nông nghiệp trong và ngoài nước đang được đầu tư với tổng diện tích khoảng 3.006,35 ha. Bao gồm 13 dự án trong nước và 1 dự án đầu tư nước ngoài, chủ yếu trồng mía, cao su, chăn nuôi gia súc.

Tuy nhiên, 20 xã biên giới tỉnh Tây Ninh hiện nay vẫn là vùng kinh tế chưa phát triển, cơ cấu kinh tế còn nặng về nông – lâm nghiệp. Cơ sở hạ tầng thiếu thốn, chưa đồng bộ, một số công trình kết cấu hạ tầng sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp không còn phù hợp với yêu cầu phát triển. Trình độ phát triển y tế, văn hóa, thể dục thể thao của các địa phương còn thấp so với các khu vực khác của tỉnh. Thu nhập bình quân của người dân còn thấp, một bộ phận dân cư gặp khó khăn, chưa thật sự ổn định cuộc sống.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế các xã biên giới còn chậm. Công nghiệp, dịch vụ phát triển chưa nhanh. Sản xuất nông nghiệp tuy phát triển, diện tích cây trồng có tăng nhưng chưa thật sự ổn định. Công tác huy động nguồn lực đầu tư trên địa bàn các xã biên giới chưa nhiều, các cơ chế chính sách ưu đãi vùng biên giới được ban hành nhưng chưa nhất quán, ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư. Các trọng điểm đầu tư, khu kinh tế, cụm công nghiệp, khu dân cư biên giới được triển khai chậm. Các dự án đầu tư nước ngoài về nông nghiệp đạt hiệu quả chưa cao. Nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng biên giới tuy có được tăng cường nhưng so với yêu cầu phát triển vẫn chưa đủ đáp ứng, một số công trình giao thông huyết mạch trên tuyến biên giới chậm được đầu tư.

Thời gian tới, để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển ổn định kinh tế – xã hội vùng biên giới, Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Nhân rộng mô hình liên kết 4 nhà trên một số loại cây trồng, vật nuôi. Phấn đấu nâng dần tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp. Bảo vệ có hiệu quả diện tích rừng hiện còn; lấy công tác bảo vệ khoanh nuôi làm nhiệm vụ trung tâm đồng thời trồng rừng theo quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh, không để đất trống dọc tuyến biên giới. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp để ngăn chặn tình trạng phá rừng, trộm lậu lâm sản, săn bắt động vật hoang dã, vận chuyển mua bán lâm sản trái phép.

Bãi đậu xe cửa khẩu Chàng Riệc.

Bãi đậu xe cửa khẩu Chàng Riệc.

Về công nghiệp, tỉnh sẽ hỗ trợ và thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn 20 xã biên giới. Tập trung triển khai các dự án cụm công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, các điểm công nghiệp trên khu vực biên giới.

Về dịch vụ, thương mại, du lịch: Tập trung đầu tư khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, cửa khẩu Phước Tân, Kà Tum, Chàng Riệc, Vạc Sa… Nâng cấp các cửa khẩu phụ có điều kiện thành cửa khẩu chính; đầu tư cơ sở hạ tầng như đường, kho bãi… tại các cửa khẩu phụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu trao đổi hàng hóa biên giới. Tiếp tục mời gọi đầu tư phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát. Tăng cường hợp tác với các tỉnh bạn phát triển các tour du lịch với Vương quốc Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình đầu tư phát triển các xã biên giới và các chính sách đối với khu vực biên giới. Tiếp tục thực hiện Đề án bố trí, sắp xếp ổn định 3 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008-2012 và tiếp tục triển khai xây dựng các khu dân cư trên toàn tuyến biên giới.

Về phát triển kết cấu hạ tầng, tỉnh tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn vốn để nâng cấp và mở mới các tuyến đường ra biên giới, đường ra cửa khẩu, kho bãi, đường vành đai biên giới, đường tuần tra biên giới, đường nội bộ xã biên giới. Phát triển điện lưới quốc gia; dịch vụ bưu chính, viễn thông. Hoàn chỉnh hệ thống kênh tưới, kênh tiêu, trạm bơm; kiên cố hóa trường học, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên, xây dựng trường chuẩn quốc gia; xây dựng mới, nâng cấp và đầu tư thiết bị các trạm y tế xã…

Theo Đình Chung (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm