Kết quả thu hút đầu tư tích cực được thể hiện rõ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội qua các lĩnh vực:

Thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất – nhập khẩu, sản xuất công nghiệp

Đóng góp cho tăng trưởng chủ yếu ở các ngành công nghiệp thu hút nhiều dự án FDI có quy mô lớn và phương thức sản xuất, gia công xuất khẩu là chính như: dệt may, sản phẩm từ cao su – plastic, sản xuất da và sản phẩm có liên quan…

Thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất - nhập khẩu, sản xuất công nghiệp

Cụ thể, theo UBND tỉnh, trong năm 2018, giá trị đạt 76.678 tỷ đồng, tăng 1,7% so với kế hoạch, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực đầu tư nước ngoài tăng 23,4%. Giá trị sản xuất của các doanh nghiệp trong khu – chiếm 62,4% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp cho tăng trưởng chủ yếu ở các ngành công nghiệp thu hút nhiều dự án FDI có quy mô lớn và phương thức sản xuất, gia công xuất khẩu là chính như: dệt may, sản phẩm từ cao su – plastic, sản xuất da và sản phẩm có liên quan…

Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 6,9% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 935 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Khách lưu trú tăng 5,4%, khách lữ hành tăng 5,3%; khách tham quan tại các khu – điểm du lịch đạt 2,85 triệu lượt người, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 4.243 triệu USD, tăng 16,3%; kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 3.026 triệu USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ.

Về đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, , trong năm, mới (vốn đầu tư trong và ngoài nước) đạt khoảng 715 triệu USD và gần 5.000 tỷ đồng.

Về đầu tư , siêu thị, dịch vụ, trong năm đã có 2 dự án siêu thị thuộc hệ thống tại Gò Dầu và Châu Thành đi vào hoạt động. Đặc biệt, dự án Trung tâm thương mại, Khách sạn đạt chuẩn 5 sao và Nhà phố Shophouse của đã chính thức khánh thành và hoạt động vào cuối năm 2018.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm