Thu hút nhiều dự án nông nghiệp công nghệ cao

Hướng đến phát triển gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và các chính sách ưu đãi của Nhà nước, gần đây, có nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đã liên tục ký kết hợp tác quy hoạch và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp Tây Ninh thông qua những dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Sản xuất rau an toàn tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành

Sản xuất rau an toàn tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành

Mới đây, ông Dương Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tây Ninh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ phối hợp với cơ quan tư vấn triển khai xây dựng Đề án này.

Dự kiến đến năm 2020, tổng diện tích đất dành cho phát triển của Tây Ninh khoảng 3.000 ha, chiếm 1,2% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trong tỉnh. Để đạt con số này, tỉnh sẽ thu hồi đất ở một số nông trường quốc doanh (dự kiến tổng diện tích thu hồi đến năm 2020 khoảng 722 ha). Bên cạnh đó, vùng diện tích dành cho đề án phát triển rau an toàn ứng dụng công nghệ cao có quy mô chiếm khoảng 600 ha. Các doanh nghiệp như Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam, Công ty mía đường Thành Thành Công, Công ty Công nghệ sinh học Novozymtrano, Trung tâm Sinh học công nghệ cao… cũng sẽ dành đất phát triển với quy mô khoảng 1.200 ha.

Theo quan điểm của các nhà làm đề án, hiện nay, thị trường tiêu thụ nông sản ngày càng yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm, nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm, đòi hỏi nông sản phải được sản xuất theo quy trình GAP, ứng dụng công nghệ cao. Nhưng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vẫn tồn tại nhiều ngành hàng có giá trị thấp, còn những ngành hàng thế mạnh thì quy mô không lớn. Quy trình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ chưa có cơ hội để phổ biến rộng rãi.

Việc tổ chức sản xuất cũng chưa hiệu quả, chưa phát huy được vai trò của kinh tế hợp tác và các doanh nghiệp, không có sự liên kết trong sản xuất, kinh doanh. Các hình thức tiêu thụ sản phẩm còn phải qua nhiều cấp trung gian làm tăng chi phí lưu thông một cách không cần thiết, đồng thời làm giảm chất lượng sản phẩm, hạn chế thông tin giữa các chủ thể và điều quan trọng là khó truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Dịch vụ nông nghiệp ở Tây Ninh mặc dù có tốc độ tăng trưởng cao nhưng tỷ trọng còn rất thấp, chưa phát huy tốt vai trò nên chưa đáp ứng tốt yêu cầu của sản xuất, kinh doanh.

Để ngành Nông nghiệp Tây Ninh phát triển theo hướng bền vững, tỉnh cần thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư theo hướng  công nghệ cao. Trong tháng 10.2016, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh chính thức có hiệu lực sau khi được HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào ngày 23.9 vừa qua. Trong đó, các danh mục dự án sản phẩm đặc thù của tỉnh gồm: Dự án trồng một số loại cây: mãng cầu, chuối, thơm, bưởi, xoài; Dự án đầu tư sản xuất rau-củ-quả thực phẩm an toàn công nghệ cao; Dự án sơ chế, bảo quản rau-củ-quả thực phẩm an toàn; Dự án đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

Hướng đến phát triển gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và các chính sách ưu đãi của Nhà nước, gần đây, có nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đã liên tục ký kết hợp tác quy hoạch và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp Tây Ninh thông qua những dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Điển hình như Công ty Borna Việt Nam (của Hàn Quốc) đã chính thức ký cam kết hợp tác thực hiện đầu tư trồng mới và bao tiêu sản phẩm chuối Cavendish (đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cho thị trường quốc tế) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; diện tích ban đầu là 2.200 ha và sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Theo dự án, công ty có chuyên gia làm việc trực tiếp và chịu trách nhiệm toàn bộ quy trình từ thiết kế vườn theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; đầu tư chi phí ban đầu, cung cấp giống, vật tư; hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, bảo quản và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Đồng thời, Công ty sẽ hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình GlobalGAP và đầu tư vốn để chứng nhận quy trình này.

Công ty cổ phần – chuyên về lĩnh vực xuất khẩu trái cây đông lạnh, trụ sở ở Long An cũng đã được Tây Ninh chấp thuận về việc hợp tác quy hoạch trồng và bao tiêu các loại sản phẩm trái cây với sản lượng đạt khoảng 25.000 tấn thành phẩm/năm. Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với Công ty Lavifood xác định cụ thể vùng nguyên liệu và xây dựng phương án đầu tư bao tiêu loại sản phẩm, theo hướng xác định loại nông sản công ty đề nghị có lợi thế hơn so với các cây trồng truyền thống trong vùng.

Giai đoạn 2016 – 2020, ngành Nông nghiệp Tây Ninh sẽ tập trung vào các nội dung quan trọng của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trên cơ sở Trung tâm Sinh học ứng dụng công nghệ cao (đã được đầu tư 35 tỷ đồng ở xã Thái Bình, huyện Châu Thành) tiếp tục phát triển mạnh công nghệ sinh học như: nuôi cấy mô, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi, sản xuất các chế phẩm sinh học… hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trước mắt dự kiến phát triển ở một số nông trường quốc doanh hiện hữu như Nông trường mía Nước Trong, Công ty Cao su 1.5, Công ty Cao su thanh niên xung phong, Công ty Cao Su 30.4, Nông trường Bời Lời, Nông trường Phước Vinh… sau đó sẽ từng bước nhân rộng đến các địa phương. Và cũng sẽ tiến hành nhân rộng các mô hình tưới tiết kiệm nước ứng dụng công nghệ cao, các mô hình nhà lưới, nhà màng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tây Ninh phấn đấu đến năm 2020 có 50% lượng sản phẩm tiêu thụ thông qua hợp đồng; trong đó có 60% lượng sản phẩm được sản xuất theo quy trình , GlobalGAP, Organic, có thể truy xuất được nguồn gốc. Đến năm 2030, tỷ lệ này là 80%; trong đó có 80% lượng sản phẩm được sản xuất theo quy trình , GlobalGAP, Organic, có thể truy xuất được nguồn gốc.

Theo THANH NHI (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm